Şıh Camii: Savaşın Tanığı

Cümle kapısıKahramanmaraş’ın Turan Mahallesinde, Bahtiyar Yokuşu mevkiindedir. Şıh(Şeyh) Hüseyin Camii ve Şıh Turan Camii olarak da bilinmektedir. Arşiv kayıtlarına göre Şeyh Hüseyin Dede tarafından yaptırıldığı için bu isimle anılır.

Camiinin inşa kitabesi ve vakfiyesi bulunmadığından kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Kullanılan malzeme, mimari özellikleri ve plan tipinden hareketle 17. yy ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Caminin kuzey cephesinde minare kaidesini üzerinde h.1211/m.1796 tarihli onarım kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabeye göre daha önce mescit durumunda olan yapıya 1796 yılında minare eklenerek camiye dönüştürülmüştür.

Cami, 14.85 x 8.57 m ebatlarında yatık dikdörtgen planlı harim, üç gözlü revaklı son cemaat yeri, tek şerefeli 21.67 m yüksekliğinde minare ve avludan oluşmaktadır.

Savaşın tanığı
Savaşın tanığı

Harim bölümü iki yönlü merkezi plana sahiptir. Merkezi hafif basık kubbeyle kapatılan caminin, sivri kemerlerle orta mekana açılan doğu ve batıda bulunan yan hacimleri beşik tonozlarla örtülüdür. Doğu tarafındaki hacimde 4.51 x 3.24 m ölçülerinde kadınlar mahfili bulunmaktadır. Harim kısmında süsleme olarak kubbe ortasındaki Şems motifi dikkat çeker. Bu motifin etrafında siyahla yazılmış İhlas suresi yer almaktadır.

Cami minaresi Maraş Kurtuluş Harbi sırasında top mermileri ile tahrip edilmiştir. Bu mermilerden bir tanesi caminin minaresine isabet etmiş ve patlamamıştır. Abarabaşı Kilisesi’nden bir asır evvel ateş edilen ve Maraş’ın son yüzyılına tanıklık eden bu top mermisi hala saplandığı yerde durmaktadır. Bu özelliğiyle Kahramanmaraşlıların gönlünde Şıh Camii’nin ayrı bir yeri vardır.

 

Facebook Yorumları
Bilgi paylaştıkça güzel...

Ede

Anonim yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir