Afşin Koçovası Sarımsağı

Güncelleme: 20 Ağustos 2021

Koçovası, Afşin’in en kuzeyinde yer alan köylerinden birisidir. Ortalama 1600 metre yüksekliğe sahip geniş arazilerinde meyvecilik neredeyse hiç gelişmemiştir. Hububat ve baklagil tarımının yaygın olduğu Koçovası’nın en meşhur ürünü ise sarımsaklarıdır. Rayihası ve mor-beyaz dış görünüşü ile özgün bir karaktere sahip Koçovası sarımsağı Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın desteği ve Afşin İlçe Tarım Müdürlüğü başvurusu ile 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Afşin’in ilk Kahramanmaraş’ın ise 15’inci coğrafi işaretli ürünü olarak tescil edilmiştir.

Afşin Koçovası Sarımsağı, Taşköprü, Tunceli ve Araban sarımsaklarından sonra coğrafi işaret tescili alan dördüncü sarımsaktır.


Aşağıda okuyacağınız metin Türk Patent ve Marka Kurumu‘nun 1.7.2021 tarih ve 104 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlanan Afşin Koçovası Sarımsağı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’nden alınmıştır.


Afşin Koçovası Sarımsağı

Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 19.02.2020 tarihinden itibaren korunmak üzere 28.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Coğrafi İşaretin AdıAfşin Koçovası Sarımsağı
Tescil Tarihi28.06.2021
Tescil No787
Tescil EttirenAfşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
Başvuru Tarihi19.02.2020
Başvuru NoC2020/057
Coğrafi İşaretin TürüMahreç işareti
Ürün GrubuSarımsak / İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarla
Coğrafi SınırıKahramanmaraş ili Afşin İlçesi

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri

Afşin Koçovası Sarımsağı; Latince tür ismi Allium sativum L. olan Afşin ilçesinde yetiştirilen bir tarım ürünüdür. Tohumluk olarak, üreticilerin bir önceki mahsullerinden tohumluk olarak ayırdıkları sarımsak dişleri kullanılır. Afşin Koçovası Sarımsağı bağ/deste halinde kurutulmuş olarak son tüketiciye arz edilir.

Afşin Koçovası Sarımsağı

Afşin Koçovası Sarımsağı bitkilerinin toprak üstü kısmı duruş şekli olarak özellikle dik bir duruş şekline sahip ve yaprak kınlarının oluşturduğu gövde üzerinde 8 cm ile 10 cm aralığında baş üstünden taçlanma gösterir. Afşin Koçovası Sarımsağı yetiştirildiği coğrafi sınırın; besin maddelerince zengin, geçirgen, az nemli, kumlu/tınlı toprak yapısı, karasal iklimi ve kendine has üretim metodu ile aşağıda verilen ürün özelliklerini kazanır.

Yeşil aksam yoğunluğuOrta
Yeşil aksam duruşu (yaprak)Dik
Yaprak rengiAçık yeşil
Yaprakta mumluluk derecesiAz
Yaprak uzunluğuOrta
Yaprak genişliğiOrta
Yaprağın enine kesitine göre şekliKonkav
Yalancı gövde dip kısmı genişliğiAz
Yalancı gövdede çiçek sapı oluşum varlığıYok
Çiçek sapında kıvrılmaYok
Çiçek sapı uzunluğuYok
Çiçek tablasında dişçik oluşumuYok
Baş iriliğiİri
Başın boyuna kesit şekliGeniş eliptik
Başın enine kesit şekliEliptik
Başın uç kısmında uç kısmında dişlerin dizilişiBoyun altında
Baş kök diskinin pozisyonuDüz
Baş kök kısmının şekliDüz
Başta dişlerin sıklığıSıkı
Baş kabuğunda zemin rengiBeyaz / mor
Başta kabuğun ayrılabilirliğiZor
Baş kabuk kalınlığı İnce
Başta diş sayısı OrtaOrta
Başta dişlerin dizilişiDağınık
Baş etrafında dış diş oluşumuVar
Diş iriliğiİri
Diş kabuk rengiMor
Diş kabuk renginin yoğunluğuSeyrek
Diş et rengiKrem / sarı
Hasat olgunluğu zamanıGeç
Baştaki dişlerde dinlenme süresiUzun
Baş ağırlığı (g)61-88
Baş eni (mm)62-77
Baş boyu (mm)40-53
Diş sayısı (adet)9-18
Toplam diş ağırlığı (g)59-85
Afşin Koçovası Sarımsağı Özellikleri

Afşin Koçovası Sarımsağında bulunabilecek mineral madde çeşitliliği, toprak yapısı ve yetiştiriciliği vb. etkenlere bağlı olarak değişmekle birlikte büyükten küçüğe doğru sıralaması K, Mg, P, Ca, Na, Fe, Zn, Se, Mn şeklindedir.

Üretim Metodu

Afşin Koçovası Sarımsağı Yetiştiriciliği ve Üretim Aşamaları

Afşin Koçovası Sarımsağı üretiminde üreticiler kendi mahsullerinden tohumluk olarak ayırdıkları sarımsak dişlerini sonraki sene ekim faaliyetinde tohumluk olarak kullanırlar.

Afşin Koçovası Sarımsağında pulluk diskaro ve tapan kullanılarak derin toprak sürümü ve sıra hatlarının belirlendiği toprak hazırlığı aşamasından sonra ilçenin iklim koşullarına göre yılın ekim-kasım aylarında sarımsak dişleri kullanılarak ekim faaliyeti gerçekleştirilir.

Ekimde sıra arası 20-40 cm ve 5-10 cm sıra üzeri mesafeleri uygulanır. Dekara 100-150 kg aralığında tohum kullanılır. Ekimle birlikte dekara yaklaşık 50 kg DAP gübresi kullanılır. İlkbaharda mart ayının sonlarında 2 defa üre gübrelemesi yapılması tavsiye edilir. İklimsel koşullara bağlı olmak üzere 4-5 defa sulama yapılır. Sulama metodu olarak yağmurlama yöntemiyle sulama yapılır.

Zirai mücadele olarak, entegre zirai mücadele yöntemleri kullanılarak hastalık ve yabancı ot mücadelesi yapılır. Bu kapsamda ilgili mevzuata uygun bitki koruma ürünleri (özellikle fungusit ve herbisitler) kullanılır. Ayrıca çapalama tekniği ile de yabancı ot mücadelesi yapılır.

Afşin Koçovası Sarımsağı Hasadı

Coğrafi İşaretler

Yöresel Lezzetler
Afşin Koçovası Sarımsağı Hasadı

Hasat: Hasat edilecek ekim alanının yükselti farklarına bağlı olmak üzere hasat takriben haziran ayı sonu ile temmuz ayında yapılır. Hasat, el işçiliği (çekme) ve/veya makine yardımıyla yapılır. Dekara ortalama verim 700 kg civarındadır.

Depolama ve muhafaza koşulları: Ürün elle hasat edildikten sonra 4 ila 5 gün tarlada bırakılarak kurutulur. Kurutma sonrasında boylama-desteleme-bağlama-asma ve depolama işlemleri yapılır. Ürünün depolanması ve muhafazasında serin ve rutubetsiz ortamlar tercih edilir. Afşin Koçovası Sarımsağı bağ/deste halinde kurutulmuş olarak son tüketiciye arz edilir.

Denetleme

Denetimler; Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde; Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afşin Belediyesi’nin katılımıyla en az 3 kişiden oluşan denetim mercii tarafından gerçekleştirilir.

Denetim yılda en az bir kere yapılır. Şikâyet üzerine veya gerekli görülen hallerde ayrıca denetim yapılabilir. Yapılan denetimler; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca raporlanarak her yıl düzenli olarak Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulur.

Denetim mercii, Afşin Koçovası Sarımsağı coğrafi işareti kullanım biçiminin uygunluğunu, ürünün hasadı, depolama ve muhafaza koşulları ile “Üretim Metodu” bölümünde belirtilen hususlara uygun üretim yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar ile alınması gerekli tedbirler denetlenen ilgili kişi, kurum veya kuruluşa bildirilir.

Denetim mercii, kamu kuruluşlarından veya özel kuruluşlardan veya bunlarda görevli uzman gerçek veya tüzel kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi sırasında faydalanabilir veya hizmet satın alabilir. Tescil ettiren, hakların korunmasında hukuki süreçleri yürütür.


Şehrimize ait diğer coğrafi işaretli ürünleri merak ediyorsanız. Bu yazımız tam size göre.

Facebook Yorumları
Tıkla. Paylaş. Destek Ol.

Ede

Anonim yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir