Tarih

Restebaiye (Küçük Çavuşlu) Camii

Güncelleme: 26 Aralık 2019

Dulkadiroğlu İlçesi Gazipaşa Mahallesinde bulunan caminin günümüze sadece minaresi özgün olarak ulaşabilmiştir. Cami, mahallenin eski adı olan Küçük Çavuşlu ismiyle de bilinir.

Kurtuluş Harbinde Zarar Gördü

Şehrimizdeki birçok cami gibi kurtuluş harbi döneminde büyük zarar gören caminin harim kısmı 1952 yılında yıkılarak yeniden inşa edilmiştir. Yıkıldıktan sonra eski caminin kitabesi tekrar cümle kapısına asılmıştır. Bu kitabeye göre yıkılan caminin de h.1113/m.1701-2 yılında daha önce aynı yerde  bulunan başka bir caminin yerine yeniden, Osman Ağa baniliğinde inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Önceki caminin ne zaman yaptırıldığı ve Osman Ağa’nın kim olduğu ise tespit edilememiştir.

Restebaiye Camii

Günümüze sadece kesme taştan örülmüş, silindirik gövdeli ve köşklü tek şerefesi bulunan minare özgün olarak ulaşabilmiştir. Minarenin mimari özelliklerine bakarak ilk camiinin Dulkadiroğulları döneminde yapıldığı söylenebilir.

Avlu doğu duvarının Işık Caddesine bakan dış kısımda dönemin Maraş Mutasarrıfı Galip Paşa tarafından h.1319/m.1901 yılında yaptırılan bir de çeşme bulunmaktadır.

Restebaiye Camii Kitabesi

Barekallah Hazreti Osman Ağa-yı muhterem, yabdı bir cami ki güya beyti mamur eyledi

Halis emvalini harç eyledi ol camiye, nar-ı ukbadan vücudun gayet dur eyledi

Şol kadar sa’yi beliğ ciddü ikdam eyledi, tarz-ı nev yabdı acep hem sa’yi meşkur eyledi

Her tarafdan Cum’a ve hams-i salat içün gelen, didiler kim cam’i dünyasın pür-nur eyledi

Bir vakit çıktı dedi tarihin, yabdı cami çünki Beytullah ma’mur eyledi.

1113

Facebook Yorumları
Tıkla. Paylaş. Destek Ol.

Ede

Anonim yazılar...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir