Tarih

Maraş İli Adının Kahraman Maraş Olarak Değiştirilmesine İlişkin 14 Haziran 1968 Tarihli Kanun Teklifi Önerisi

Güncelleme: 25 Mart 2020

Aşağıdaki metin, 17 Haziran 1968 tarihli TBMM oturum tutanaklarında yer almakta olup, Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu ile Konya Milletvekili Faruk Önder’in, Maraş ili adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifinin gündeme alınmasına dair önergelerini ve önergenin genel kurulda görüşülerek reddedilmesini içermektedir.

17 Haziran 1968 Pazartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma saati: 15:00

BAŞKAN: Başkanvekili Nurettin Ok

KÂTİPLER: Tevfik Koraltan (Sivas), Fuat Avcı (Denizli)

Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu ile Konya Milletvekili Faruk Önder’in, Maraş ili adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifinin gündeme alınmasına dair önergesi. (4/390, 2/648)

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutuyorum.

Millet Meclisi Başkanlığına,

Tarafımızdan teklif edilen Maraş ili adının “Kahraman Maraş” olarak değiştirilmesini öngören kanun tasarısı Bir buçuk ay geçtiği halde Heyeti Umumiye’ye intikal etmemiştir. (2/648 – içişleri Kom.) İçtüzüğün 36’ncı maddesi gereğince kanun teklifimizin gündeme alınmasını arz ve talep ederiz.

14 Haziran 1968

Teklif sahipleri

Maraş Milletvekili

Hüseyin Yaycıoğlu

Konya Milletvekili

Faruk Önder

                                                                        

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum.

Kabul edenler? Etmeyenler?

Kabul edilmemiştir.

Facebook Yorumları
Tıkla. Paylaş. Destek Ol.

Mahmut Alperen Kurt

Kahramanmaraş'ın en yücesinde, Nurhak Dağı'nın eteklerinde doğdu. Sevdalı olduğu zirvelere üniversite eğitimi için veda etti. Tarih okudu. Bedeni İstanbul'da çalışıyor, gönlü hala Nurhak'ta...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir