Germanicia Antik Kenti

Geçmişi ve Keşfi

Hitit ve Asur dönemlerinde Gurgum ve Markasi adlarıyla anılan Kahramanmaraş, 1. yy’da Roma egemenliğine girdikten sonra imparator Gaius Caesar Agustus Germanicus (Caligula) onuruna  Germanicia ismiyle anılmaya başlanmıştır. Roma yazılı kaynaklarında günümüz Maraş dolaylarında bulunduğu belirtilen Germanicia Antik Kenti’ne ilişkin yakın zamana kadar herhangi bir iz gün yüzüne çıkmamıştı, dolayısıyla kentin tam olarak nerede olduğu da bilinmiyordu.

Germanicia kentine ilişkin ilk izler, 2000 yılında, tarihi kent merkezine sadece iki km uzaklıkta bulunan meskun bir binanın altından çıkarılan taban mozaikleridir. Kaçak kazı ihbarı sonrasında Kahramanmaraş Müzesi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde hayvan ve bitki motifleriyle süslü taban mozaiği çıkarılarak müzeye taşınmış ve mozaik salonunda sergilenmeye başlanmıştır.

Kazıların Önünde Büyük Engeller Var

2007 yılında aynı bölgeden gelen bir başka kaçak kazı ihbarı ile Germanicia kentinde sivil mimari bir esere -muhtemelen bir villaya- ait olduğu değerlendirilen bir başka taban mozaiği daha yine meskun bir yapının altında tespit edilmiş ve müze tarafından 2009-2010 yıllarında yapılan kazılarla dönemin mimarisi, sosyal dokusu, günlük hayatı, fauna ve florası hakkında tasvirler içeren bu mozaik de gün yüzüne çıkarılmıştır.

2007 yılından sonra bölgede inşaat temel kazıları ve kaçak kazı ihbarlarıyla birbiri ardına Germanicia Antik Kenti’ne ait yeni bulgular ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu süreçle birlikte 2010 yılında, 5 mahalleyi kapsayan yaklaşık 1400 dönüm büyüklüğe sahip bölge 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir.

Germanicia Antik Kenti, 70’li yıllardan itibaren başlayan yapılaşma sonrasında bugün tamamına yakını bir ya da iki katlı evlerle kaplı yerleşim yerinin altında yatmaktadır. 2010 yılından itibaren bölgede tespit edilen mozaikli alanlar istimlak edilerek kazı çalışmaları yapılmaya devam edilmektedir. Germanicia Antik Kentinin gün yüzüne çıkarılmasındaki en büyük talihsizlikte burada başlamaktadır. Özel mülkiyete ait konutların yer aldığı bu devasa alanda kazı çalışmaları yapmak için evlerin kamulaştırılması gerekmektedir. Bu çok büyük bir maliyet kalemi olarak kazı çalışmalarının önünde bir engel teşkil etmektedir.

18 Yıl Sonra Yerinde Ziyarete Açıldı

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda taban mozaikleri dışında, su kuyusu, su sarnıcı, mimari yapı kalıntılarına rastlanmıştır. Kente ilişkin bulunan mozaiklerin mitolojik karakterlerden ziyade günlük hayattan gerçek sahneler içermesinden hareketle; sanat tarihcileri kalıntıları M.S. 4. ve 6. yüzyıl arasına tarihlendirmektedirler.  Germanicia’a ilişkin tespit edilen ilk mozaiklerin Kahramanmaraş Müzesinde sergilendiğini söylemiştim. Maraşlılar ve tarih meraklıları, Germanicia Antik Kenti’ni  devam eden kazı çalışmaları ve güvenlik endişesi nedeniyle keşfedildigi 2000 yılından bu yana yerinde göremiyorlardı. 2018 Mart ayında Germanicia kentinde bir kiliseye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 140 m² büyüklüğünde bir mozaik içeren alan, müzeye bağlı örenyeri olarak belirlenmiş ve ziyarete açılmıştır. Örenyerinin ücretsiz olduğunu da belirtelim.

Yukarıda bahsettiğimiz zorluklar nedeniyle henüz ortaya çıkmamış olsa da Germanicia’nın tiyatrosu, agorası, hamamları ve antik Roma kentlerinde bulunan diğer büyük yapıları bir gün ışığa kavuşacaktır diye ümit ediyorum.

Ulaşım

Ören Yeri Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil  Mahallesi 8008. ve 8009. sokağın kesiştiği yerde bulunmaktadır. 2000 yılında çıkarılan mozaikleri ise Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi‘nde görebilirsiniz.

Facebook Yorumları
Bilgi paylaştıkça güzel...

Yusuf

Şeyma'nın eşi, Bilal'in babasıyım. Endüstri Mühendisiyim. Küçük şehirleri severim. Tarih ve arkeolojiye meraklıyım. Maraş'ı yürüyerek, bisiklet üstünde, yamaç paraşütüyle ve yüzerek keşfetmeye çalışıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir