Tarih

7 Şubat 1973 – Maraş’a Kahramanlık Unvanı Verilmesi

Güncelleme: 31 Mart 2020

Aşağıdaki metin, 7 Şubat 1973 tarihli Millet Meclisi oturum tutanaklarından tarafımca metne aktarılmış olup, 10 Ocak 1972 tarihinde Millet Meclisi’nde kabul edilen, 14 Mart 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından reddedilen, Maraş ili adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifinin Millet Meclisi’nde tekrar oylanarak salt çoğunlukla kabul edilmesini ve Kahramanlık unvanının tescil edilmesini içermektedir.

7 Şubat 1973
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15:00
BAŞKAN — Sabit Osman Avcı
KÂTİPLER : Vehbi Meşhur (Amasya), Muhittin Sayın (G-Gaziantep)

GÖRÜŞÜLEN İŞLER

— Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad’ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/162, 2/163; C. Senatosu : 2/12) (M. Meclisi S. Sayısı : 192, 192’ye 1 nci ek, 192’ye 2 nci ek, 192’ye 3 ncü ek ve 192’ye 4 ncü ek; C .Senatosu S. Sayısı : 59)

BAŞKAN — Efendim, Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad’ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş ilinin adının “Kahraman Maraş” olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi Millet Meclisimizce kabul edilmiş. Fakat Cumhuriyet Senatosunca salt çoğunlukla reddedilmiştir. Dün Mecliste müzakere tamamlandı, Meclis, Cumhuriyet Senatosunun reddini reddetti. Ancak, Meclis metninin kabul edilebilmesi, Anayasamızın 92’inci maddesinin 8’inci bendi gereğince 226 beyaz, kabul oyunun çıkmasına vabestedir. Bu sebeple açık oya koyuyoruz. Biri bu.

Birisi, İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı iş ve işçi bulma Kurumu Kuruluş Kanunudur. Bu da aynı şekilde olmuştur; Cumhuriyet Senatosu salt çoğunlukla reddetmiştir. Millet Meclisimiz bu reddi dünkü müzakerede reddetmiştir. Ancak, Millet Meclisinin metninin kanunlaşabilmesi, bugünkü açık oylamada 226 beyaz, kabul oyunun tekevvün etmesine bağlıdır. Bu sebeple iki ayrı kanun 2 ayrı kupada açık oylarınıza sunulmuştur.

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın Başkan, kanun teklifinin 226 kırmızı oy alması gerekmez mi?

BAŞKAN — Beyaz oy efendim, beyaz oy. 2 defa, 3 defa tekrar ettim Sayın Asutay. Senatonun reddini Meclis reddetti. Meclis metninin kabul edilmesi Mecliste 226 tane beyaz oy verilmesine bağlıdır. Bugün de Meclis metninin kabulünü oylarınıza arz ediyoruz.

BAŞKAN — Açık oyların sonucunu arz ediyorum.

Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisince evvelce kabul edilmiş metni üzerinde yapılan açık oylamaya 253 sayın üye katılmış 226 kabul, 22 ret, 5 çekimser oy kullanılmış ve bu suretle Meclisimizce evvelce kabul edilen metin kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın Başkan…

BAŞKAN — Efendim oturunuz lütfen, oturunuz…

Sayın Kürşad, anlıyorum efendim teşekkür için söz istiyorsunuz; ama size söz vermek mümkün değil. Açık oylama sonunda usule uygun değil, öyle bir şey değil efendim. Kabul edilmiş bulunan çalışma saati gereğince saat 21:00’de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.


Oylama Sonucu

Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun teklifine verilen oyların sonucu

Üye sayısı: 450
Oy verenler: 253
Kabul edenler: 220
Reddedenler: 22
Çekimserler: 6
Oya katılmayanlar: 183
Açık üyelikler: 10

[Kabul Edenler]

ADANA
Cevdet Akçalı
Fazıl Güleç
Melih Kemal Küçüktepepınar
Ali Cavit Oral
Ahmet Topaloğlu
Alpaslan Türkeş
Şevket Yılmaz

ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman

AFYONKARAHİSAR
Mehmet Rıza Çerçel
Hasan Dinçer
Hamdi Hamamcıoğlu
Kâzım Uysal

AMASYA
Yavuz Acar
Vehbi Meşhur
Kâzım Ulusoy

ANKARA
Orhan Alp
Kemal Ataman
Oğuz Aygün
Orhan Birgit
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Eren
A. Sakıp Hiçerimez
Mustafa Maden
Ferhat Nuri Yıldırım
Şerafettin Yıldırım
Mustafa Kemal Yılmaz

ANTALYA
Ömer Buyrukçu

ARTVİN
Abdullah Naci Budak

AYDIN
Fikret Turhangil

BALIKESİR
Cihat Bilgehan
M. Şükrü Çavdaroğlu
Kemal Erdem
Ahmet ihsan Kırımlı
Osman Tan
Mevlüt Yılmaz

BİLECİK
Sadi Binay

BİNGÖL
Mehmet Sıddık Aydar
Mehmet Bilgin

BİTLİS
Abidin İnan Gaydalı

BOLU
Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Kemal Demir
M. Şükrü Kiykıoğlu

BURDUR
Mehmet Özbey

BURSA
Sadrettin Çanga
Ertuğrul Mat
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut

ÇANAKKALE
Kemal Bağcıoğlu
Zekiye Gülsen
Mesut Hulki Önür
Refet Sezgin

ÇANKIRI
Nurettin Ok
Arif Tosyalıoğlu

ÇORUM
Yakup Çağlayan
Kemal Demirer
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı

DENİZLİ
Fuat Avcı

Hasan Korkmazcan
Hüdai Oral Ali Uslu

DİYARBAKIR
Behzat Egilli
Abdüllâtif Ensarioğlu
Sabahattin Savcı
Nafiz Yıldırım

EDİRNE
Cevat Sayın

ERZURUM
Sabahattin Araş
Turhan Bilgin
Rıfkı Danışman
Selçuk Erverdi
Naci Gacıroğlu
Gıyasettin Karaca
Cevat Önder

ESKİŞEHİR Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
Orhan Oğuz
Seyfi Öztürk
M. Şemsettin Sönmez

GAZİANTEP
Erdem Ocak

GİRESUN
Nizamettin Erkmen
Hidayet İpek
Abdullah İzmen
M. Emin Turgutalp

GÜMÜŞANE
Mustafa Karaman
Nurettin Özdemir

HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan

HATAY
Halil Akgöl
Abdullah Çilli
Talât Köseoğlu
Hüsnü Özkan
M. Sait Reşa
Ali Yılmaz

ISPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirci
Yusuf Uysal

İÇEL
Mazhar Arıkan
Cavit Okyayuz

İSTANBUL
İbrahim Abak
Sadettin Bilgiç
Ferruh Bozbeyli
İlhan (Egemen) Darendelioğlu
Hüseyin Dolun
Tekin Erer
Bahir Ersoy
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Güngör
A. Şeref Lâç
M. Kâzım Özeke
Osman Özer
Akgün Silivrili
A. Turgut Topaloğlu
Hasan Türkay
Mehmet Yardımcı

İZMİR
Muzaffer Fazlı Arınç
Burhanettin Asutay
Ali Naili Erdem
Şinasi Osma
Orhan Demir Sorguç

KARS
İsmail Hakkı Alaca
Turgut Artaç
Musa Doğan
Kemal Güven
Vehis Koçulu
Kemal Okyay
Osman Yeltekin

KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu

KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
M. Şevket Doğan
Hayrettin Nakiboğlu
Enver Turgut
Mehmet Türkmenoğlu
Mehmet Yüceler

KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Feyzullah Çarıkçı
Hasan Korkut

KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
Cevat Eroğlu
Mustafa Kemal Güneş

KOCAELİ
Cevat Ademoğlu
Sabri Yahşi

KONYA
İrfan Baran
Bahri Dağdaş
Necmettin Erbakan
Sezai Ergun
Mustafa Kubilay İmer
İhsan Kabadayı
Necati Kalaycıoğlu
Baha Müderrisoğlu
Orhan Okay
Tahsin Yılmaz Öztuna
Vefa Tanır
Mustafa Üstündağ

KÜTAHYA
Ahmet Fuat Azmioğlu
Kemal Kaçar

MALATYA
Ahmet Karaaslan

MANİSA
Ertuğrul Akça
Veli Bakırlı
Mustafa Orhan Daut
C. Selçuk Gümüşpala
Kâmil Şahinoğlu

MARAŞ
M. Nejat Çuhadar
Atillâ İmamoğlu
Veysi Kadıoğlu
M. Zekeriya Kürşad
Mehmet Özdal
İbrahim Öztürk

MARDİN
Şevki Altındağ
Esat Kemal Aybar
Seyfi Güneştan
Abdulkadir Kermooğlu
Abdurrahim Türk

MUĞLA
Muallâ Akarca
Ahmet Buldanlı
izzet Oktay

MUŞ
Nimet Ağaoğlu

NEVŞEHİR
Esat Kıratlıoğlu

NİĞDE
M. Naci Çerezci
H. Avni Kavurmacıoğlu
Mevlüt Ocakçıoğlu

ORDU
Ata Bodur
Ferda Güley

RİZE
Hasan Basri Albayrak
Salih Zeki Köseoğlu
Sami Kumbasar

SAKARYA
Yaşar Bir
Güngör Hun
M. Vedat Önsal

SAMSUN
Nihat Kale
Nafiz Yavuz Kurt
Hüseyin Özalp

SİVAS
Enver Akova
Vahit Bozatlı
Hüseyin Çınar
Ahmet Durakoğlu
Ekrem Kangal
Tevfik Koraltan

TEKİRDAĞ
Nedim Karahalil

TOKAT
İsmet Hilmi Balcı
Osman Hacıbaloğlu
Mehmet Kazova
Reşit Önder

TRABZON
Ahmet İhsan Birincioğlu
Necati Çakıroğlu
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner

TUNCELİ
Kenan Aral

URFA
Mehmet Aksoy
Necati Aksoy
Necmettin Cevheri
Mehmet Ali Göklü
Balri Karakeçili
Vehbi Melik

UŞAK
Orhan Dengiz

VAN
Mehmet Emin Erdinç
Mehmet Salih Yıldız

YOZGAT
Abdullah Baştürk
İsmet Kapısız
Turgut Nizamoğlu

ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akın
Hüseyin Baytürk
Fevzi Fırat

[Reddedenler]

ADIYAMAN
Yusuf Ziya Yılmaz

AYDIN
M. Kemal Yılmaz

BALIKESİR
Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu

ÇANKIRI
Hazım Dağlı

ÇORUM
Ali Naki Ulusoy

ELAZIĞ
Hayrettin Hanağası

ESKİŞEHİR
B. Sıtkı Karacaşehir

GAZİANTEP
Muhittin Sayın

İÇEL
Kadir Çetin

İSTANBUL
Mehmet Ali Aybar
Haydar Özdemir

İZMİR
M. Hulusi Çakır
Nihad Kürşad

KARS
Kemal Kaya

KASTAMONU
Mustafa Topçular

SAMSUN Mustafa Boyar

SİİRT
Mehmet Nebil Oktay

SİNOP
Hilmi Biçer Mustafa Kaptan

SİVAS
Mustafa Timisi

VAN
Kinyas Kartal
Fuat Türkoğlu

[Çekimserler]

BURSA
Ahmet Türkel

DENİZLİ
İlhan Açıkalın

İSTANBUL
İbrahim Elmalı

İZMİR
Münir Daldal

SAMSUN
Bahattin Uzunoğlu

[Oya Katılmayanlar]

ADANA
Ali Rıza Güllüoğlu
M. Selâhattin Kılıç
Emir H. Postacı
Kemal Satır
Turgut Topaloğlu
Hüsamettin Uslu

ADIYAMAN
Kâmil Kırıkoğlu
Ali Avni Turanlı

AFYONKARAHİSAR
Şevki Güler
Süleyman Mutlu
Ali İhsan Ulubahşi

AĞRI
Abdülkerim Bayazıt
Kasımı Küfrevi

AMASYA
Salih Aygün

ANKARA
Hüseyin Balan
Sinan Bosna
Osman Bölükbaşı (İ.)
İbrahim Cüceoğlu
İ. Sıtkı Hatipoğlu
Şinasi Özdenoğlu
Emin Paksüt
Osman Soğukpınar
H. Turgut Taker (B.)
Suna Tural
Yusuf Ziya Yağcı
Aydın Yalçın
Cengizhan Yorulmaz

ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
İhsan Ataöv
Süleyman Çiloğlu
Ömer Eken
Rafet Eker
Hasan Ali Gülcan

ARTVİN
Sabit Osman Avcı (Başkan)
Mustafa Rona

AYDIN
Mehmet Çelik
Nahit Menteşe
Kemal Ziya Öztürk (Bşk. V.)
İsmet Sezgin

BALIKESİR
Salih Zeki Altunbaş
İbrahim Aytaç
Mehmet Niyazi Gürer

BİLECİK
Mehmet Ergül

BİTLİS
Kenan Mümtaz Akışık

BOLU
Ahmet Çakmak

BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu (İ)
Nadir Yavuzkan

BURSA
Nail Atlı
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay
İbrahim Ökteıı

ÇANAKKALE
Mustafa Çalıkoğlu

ÇANKIRI
Nuri Çelik Yazıcıoğlu

ÇORUM
Cahit Angın İhsan Tombuş

DENİZLİ
Sami Arslan Mehmet Emin Durul

DİYARBAKIR
Hasan Değer (İ)
Necmettin Gönenç

EDİRNE
İlhami Ertem
Veli Gülkan

ELÂZIĞ
Samet Güldoğan
Ali Rıza Septioğlu

ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Hasan Çetinkaya
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım

ERZURUM
Rasim Cinisli
Fetullah
Taşkesenlioğlu (İ.)

GAZİANTEP
Şinasi Çolakoğlu
Ali İhsan Göğüs
İ. Hüseyin İncioğlu
Mehmet Kılıç
Mehmet Lütfi Söylemez

GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz (İ. A.)
İ. Kayhan Naipoğlu

GÜMÜŞANE
Necati Alp
Ekrem Saatçi

ISPARTA
Hüsamettin Akmumcu

İÇEL
Celâl Kargılı
Turhan Özgüner
Hilmi Türkmen
Çetin Yılmaz

İSTANBUL
İsmail Arar (B)
Eşref Derinçay
Nuri Eroğan
Orhan Eyüboğlu
Mustafa Fevzi Güngör
Orhan Kabibay
Rıza Kuas
Sezai Orkunt
Ilhami Sancar
İsmail Hakkı Tekinel
Naime İkbal Tokgöz
Necdet Uğur
Reşit Ülker
Lebit Yurdoğlu

İZMİR
Şevket Adalan
Mustafa Akan
Şükrü Akkan
Şeref Bakşık
İhsan Gürsan
Coşkıın Karagözoğlu
Talât Orhon
Kemal Önder
Akın Özdemir
Ali Naki Üner

KARS
Lâtif Aküzüm

KASTAMONU
Muzaffer Akdoğanlı
Orhan Deniz
Sabri Keskin
Hasan Tosyalı

KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Vedat Âli Özkan

KIRKLARELİ
Beyti Arda

KOCAELİ
Vehbi Engiz

KONYA
İ. Etem Kılıçoğlu
Sadi Koçaş
Özer Ölçmen
Faruk Sükan

KÜTAHYA
Ali Erbek
Mesut Erez
İlhan Ersoy
Mehmet Ersoy

MALATYA
Hakkı Gökçe
Mustafa Kaftan
İsmail Hakkı Şengüler

MANİSA
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
Mustafa Ok
Hilmi Okçu
Vehbi Sınmaz
Önol Sakar

MARDİN
Abdulkadir Özmen

MUĞLA
Adnan Akarca
Ali Döğerli

MUŞ
Kasım Emre
Nermin Neftçi

NEVŞEHİR
Hüsamettin Başer

NİĞDE
M. Nuri Kodamanoğlu (B.)
Haydar Özalp (B)

ORDU
Cengiz Ekinci
Memduh Ekşi
Hamdi Mağden
Kemal Şensoy
Ata Topaloğlu
Orhan Vural

RİZE
Erol Akçal (B.)

SAKARYA
Nuri Bayar
B. Turgut Boztepe
Hayrettin Uysal

SAMSUN
Yaşar Akal Talât Asal
Kâmran Evliyaoğlu
İlyas Kılıç
Doğan Kitaplı (B.)
İsmet Yalçıner

SİİRT
Zeki Çeliker
Selâhattin Oran
Âdil Yaşa

SİNOP
Hilmi İşgüzar
Tevfik Fikret Övet

SİVAS
Kadri Eroğan
Yusuf Ziya Önder
M. Kemal Palaoğlu

TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Orhan Öztrak
Mustafa Sabri Süzeri

TOKAT
Hüseyin Abbas
İsmail Hakkı Birler
Yusuf Ulusoy

TRABZON
Mehmet Arslantürk
Cevat Küçük
Mehmet Ali Oksal

TUNCELİ
Hüseyin Yenipınar

UŞAK
Âdil Turar
M. Fahri Uğrasızoğlu

YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Celâl Ahmet Sungur (İ.)
Neşet Tanrıdağ

ZONGULDAK
Bülent Ecevit
Ahmet Güner
Cahit Karakaş
S. Tekin Müftüoğlu
Kevni Nedimoğlu

[Açık Üyelikler]

Ağrı – 1
Aydın – 1
Bursa – 1
Diyarbakır – 1
Edirne – 1
Elâzığ – 2

Hatay – 1
Kocaeli – 1
Malatya – 2
Nevşehir – 1

Yekûn – 12

Facebook Yorumları
Tıkla. Paylaş. Destek Ol.

Mahmut Alperen Kurt

Kahramanmaraş'ın en yücesinde, Nurhak Dağı'nın eteklerinde doğdu. Sevdalı olduğu zirvelere üniversite eğitimi için veda etti. Tarih okudu. Bedeni İstanbul'da çalışıyor, gönlü hala Nurhak'ta...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir