Gazete Yaprakları

2 Ekim 1936 Tarihli Son Posta Gazetesinde Maraş İmar Faaliyetleri Haberi

Güncelleme: 23 Ekim 2020

2 Ekim 1936 tarihinde Son Posta Gazetesi’nde yer alan Maraş’ın bayındırlık işleriyle ilgili haber metnini sizlerle paylaşıyorum. Haberde ilin tarım, sanayi ve ulaşımı hakkında okuyucuya özet bilgiler verilirken, kentte yakın zamanda başlayan bayındırlık faaliyetlerine de değiniliyor. Haberde, Boğazkesen Camii ve önündeki çarşının yer aldığı bir de fotoğraf kullanılmış. Haberin metin halinin daha rahat okunması için yazım ve noktalamayı günümüzde kabul gören kurallara göre uyarladım. Eski kelimelere parantez içinde yatık karakterlerle açıklamalar ekledim.


Maraş İmar Ediliyor

Arazisi zengin madenlerle dolu olan Maraş’ta köylüler yerden fışkıran petrolü yakarak ışıklanıyorlar, şehirde büyük bir yüzme havuzu yapılıyor.

Maraş’ta bir çarşı yeni baştan yapılmak üzere yıkılırken

Maraş (Hususi) — Çeltik, Maraş ekonomisinin bünyesini teşkil eden kıymetli bir mahsuldür. Senede vasati bir hesapla dört veya beş milyon kilo elde edilen çeltik, şehrimize mühim miktarda para getirir. Bu sene bereket vardır. Çiftçi memnundur. Sümer Bank burada büyük bir çeltik fabrikası kurmuştur.

Mobilyacılık burada çok terakki etmiştir. Maraş işi takımlar daima rağbet kazanır, Bunlarda sanatın bütün inceliklerine rastlamak mümkündür.

Bir zamanlar çok inkişaf etmiş bulunan dokumacılık hemen hemen sönmüştür. Kereste ihracatı da eski senelere nispetle çok azalmıştır. Bu havali kereste ihtiyacını artık Pozantı’dan temin etmektedir.

Maraş’ta sanayinin dirilmesi ve ticaretin gelişmesi için iki şeye ihtiyaç vardır: Himaye ve yol. Maraş devlet himayesine çok muhtaçtır. Şehirde bir iki kooperatife çok lüzum vardır. Bu kooperatifler sayesindedir ki; beklenen inkişaf meydana gelebilir.

Yol ihtiyacı da çok mühimdir. Tren hattı Maraş’a (25) kilometre mesafede Eloğlu köyünden geçmektedir. Gaziantep-Maraş arasındaki Aksu Köprüsü‘nü de tamamlamak lâzımdır. Bu köprü, iki vilâyetin ticari münasebetlerinde pek mühim bir rol oynamaktadır.

Maraş dağlarında zengin madenler vardır. Kömür ve gaz pek mebzuldür, Köylülerden çoğu evlerinin ışığını yerden fışkıran petrol ile temin etmektedir. Altın damarlarına da rastlandığı söyleniyor.

Şehrin imarına çalışılmaktadır. Belediye, eski mezarlık yerinde yaptıracağı büyük yüzme havuzunun projesinin Vekâletten tasdikan gelmesini beklemektedir. Proje gelir gelmez faaliyete başlanacaktır. Su, membadan borular vasıtası ile getirilecek ve havuzda kirlenince mezruata (ekinlere) verilecektir. Tesisattan sonra elektrik de sudan istihsal olunacaktır.

Pis su derelerinin üzerleri tamamile kapatılmış ve lağam tesisatı tamamlanmıştır. Çarşılar intizama sokulmaktadır. Kapalı çarşının üstü açılmış ve buradaki dükkânlara uygun şekiller verilmiştir.

Yeni vali gelerek işe başlamıştır.

2 Ekim 1936 tarihli Son Posta Gazetesi'nde Maraş Haberi
Kapalı Çarşı Suk-i Maraş Çarşısı fotoğrafı
2 Ekim 1936 – Son Posta Gazetesi
Facebook Yorumları
Tıkla. Paylaş. Destek Ol.

Ede

Anonim yazılar...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir